Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh khẳng định Việt Nam khi tham gia Hiệp định TPP sẽ có nhiều cơ hội vì những tiêu chuẩn của TPP phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam.