Đưa ra thị trường hàng trăm ngàn giỏ hoa tết, hoa được chăm sóc kỳ công nhưng lại không nhiều loại, giống mới nên hoa trong nước “đuối” ngay trên sân nhà.