Cũng như những bậc phụ huynh nghiêm khắc luôn muốn áp đặt các điều kiện khắt khe cho con cái, các ông chủ hay nhà quản lý nghiêm khắc vì quá đam mê, tâm huyết với doanh nghiệp, ấp ủ nhiều kỳ vọng cho “đứa con tinh thần” do mình sinh ra, cũng thường áp đặt một cách chủ quan nhiều nguyên tắc khắt khe đối với nhân viên trong thời gian họ làm việc tại công sở.