Hãy thử xem xét nhận định: “Sẽ không có sự khác nhau giữa các thương hiệu của whiskey, thuốc lá hay bia. Chúng có vẻ “hoàn toàn như nhau”…Nhà sản xuất sẽ chọn đơn vị quảng cáo xây dựng được nét cá tính đặc sắc nhất cho thương hiệu cá tính của họ và sẽ giành được thị phần lớn nhất và lợi nhuận nhiều nhất”