Khu vực miền đông và miền nam châu Phi có lợi ích địa - chính trị rất đặc biệt đối với Ấn Độ. Ấn Độ muốn liên kết với Nhật Bản thúc đẩy kế hoạch "hành lang tự do" từ châu Á - Thái Bình Dương đến châu Phi.