Le Figaro của Pháp vừa có bình luận liên quan đến nền kinh tế khác đang hoạt động chậm lại và làm cả thế giới lo ngại: Kinh tế Trung Quốc.