Tại Trung Quốc, Huawei là thương hiệu nội duy nhất có khả năng cạnh tranh với Samsung và Apple trong các dòng sản phẩm smartphone có giá trên 500 USD.