Dù đánh giá rất cao về sức lan tỏa của cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," nhưng một định nghĩa chuẩn để phân biệt đâu là hàng "Made in Việt Nam" vẫn còn thiếu câu trả lời.