Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã giới thiệu giống bò Wagyu (Nhật Bản) cho người chăn nuôi và tiến tới xây dựng và phát triển thương hiệu “thịt bò Kobe Hà Nội”.