Cuộc chiến giá dầu chưa có dấu hiệu chấm dứt khi Ả rập Xê út tiếp tục hạ giá bán dầu giao tháng 10 cho châu Á.