Theo các chuyên gia, điều VN cần làm là tạo sự an tâm cho nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp VN có được vị thế đối trọng với nhà đầu tư nước ngoài.