Trong phiên đấu giá sữa thương mại toàn cầu (GlobalDairyTrade) ngày thứ 3, giá sữa của Fonterra tăng 16,5%, giúp tăng 21% về giá trị sữa nguyên kem, đây là sản phẩm chiếm khối lượng bán ra lớn nhất.