Một số công ty địa ốc tại TP.HCM thống kê cho thấy khoảng 25% đến 30% khách hàng giao dịch bất động sản ở Sài Gòn đến từ phía Bắc.