Ông Trương Gia Bình chia sẻ Myanmar là cơ hội hiếm hoi để FPT có thể lặp lại lịch sử thành công, một mục tiêu mà khó có thể đạt được ở bất kỳ thị trường nào khác.