Mặc dù những tác động đến sức khỏe của Bisphenol A (BPA) trên giấy in nhiệt (giấy in hóa đơn) vẫn còn gây tranh cãi, Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (EPA) cho biết họ đang lo ngại về nguy cơ gây rối loạn quá trình sinh sản, quá trình phát triển và chức năng cơ thể của chất độc này.