Theo Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), đã xảy ra một số trường hợp gian lận của khách nước ngoài khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cụ thể, sau khi nhận được tiền hoàn thuế, khách xuất cảnh không mang theo hàng hóa mà chuyển cho một đối tượng khác đem ngược trở lại nội địa.