Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng gạo, phân bón và thức ăn chăn nuôi.