tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

“Bác” đề xuất miễn, giảm thuế VAT cho gạo và phân bón

  • Cập nhật : 10/07/2015

(Thuong mai Viet Nam)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng gạo, phân bón và thức ăn chăn nuôi.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung mức thuế suất mới đối với gạo, phân bón là không phù hợp với Chiến lược cải cách thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2011 - 2020 đã được phê duyệt là thu hẹp nhóm đối tượng không chịu thuế VAT.

 Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất của doanh nghiệp và người dân, cuối năm 2014, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó có thuế VAT đối với phân bón, thức ăn chăn nuôi - là những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 
Tuy nhiên, vừa qua một số bộ, hiệp hội, doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị cần phải sửa đổi, hoàn thiện tiếp thuế VAT đối với các mặt hàng gạo, phân bón và thức ăn chăn nuôi, kể cả việc áp dụng thuế suất thuế 0% đối với sản xuất, tiêu dùng các mặt hàng này trong nước... 
 
Cụ thể, đối với mặt hàng gạo, doanh nghiệp kiến nghị chuyển gạo sang áp dụng mức thuế suất 0,5%, 0% hoặc chuyển sang đối tượng không chịu thuế VAT.
 
Theo Bộ Tài chính, luật thuế hiện hành không có quy định về mức thuế suất 0,5%. Việc bổ sung mức thuế suất mới cũng không phù hợp với chiến lược cải cách thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2011 - 2020 đã được phê duyệt là thu hẹp nhóm đối tượng không chịu thuế VAT, nhóm đối tượng áp dụng thuế suất 5% tiến tới áp dụng một mức thuế suất thuế VAT thống nhất.
 
Về đề xuất áp dụng thuế suất 0% đối với mặt hàng gạo sản xuất, tiêu dùng trong nước, Bộ Tài chính cho rằng đề xuất này không phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế về thuế VAT là mức thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. 
 
Hơn nữa nếu áp dụng thuế suất 0% đối với gạo thì phải áp dụng thuế suất 0% ở tất cả các khâu từ trồng trọt, sơ chế, lưu thông thương mại và phải thực hiện hoàn thuế VAT. Việc này là không khả thi và sẽ không giải quyết được vướng mắc của Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
 
Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị hiệp hội, doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.
 
Đối với mặt hàng phân bón, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng đồng ý cho Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, rà soát, đánh giá tác động cụ thể của chính sách phân bón không chịu thuế VAT và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung thuế VAT đối với mặt hàng phân bón vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ tới.
 
Đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi, do tác động tổng thể của chính sách thức ăn chăn nuôi không chịu thuế VAT từ ngày 1/1/2015 là tương đối tốt và phù hợp với thông lệ các nước, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách này.
 
Sau khi xem xét, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với các đề nghị trên của Bộ Tài chính.

Theo Economy

Trở về

Bài cùng chuyên mục