Xuất khẩu phân bón 4 tháng 2016 giảm cả ề lượng và trị giá, giảm lần lượt 27,8% về lượng và 44,5% so với cùng kỳ năm 2015.