6,5% là mục tiêu tăng trưởng năm 2017 được giới lãnh đạo Trung Quốc đặt ra tại đại hội đảng lần thứ 19, mức thấp nhất trong nhiều năm qua.