Mua bán kiểu “phù phép”, mang tài sản nhà nước vay vốn ngân hàng chủ yếu để chuyển vốn cho công ty nhà.