“Buôn có bạn, bán có phường” là triết lý kinh doanh của doanh nhân Trần Viết Âu định vị cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Toàn Cầu.