Sau khi Tuổi Trẻ trao đổi với luật sư Trương Trọng Nghĩa (bài Thói quen vô hiệu hóa nguyên tắc “suy đoán vô tội”), nhiều chuyên gia đã hiến kế các giải pháp chống oan sai.