Phúc đáp vướng mắc về chính sách thuế của Công ty TNHH Hyundai Việt Đại, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có Công văn hướng dẫn doanh nghiệp về việc hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.