Theo Cơ quan thống kê quốc gia (NBS), sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 8 giảm 3,5% so với cùng tháng năm ngoái, và giảm 1,7% so với tháng trước đó. Trong khi đó, sản lượng thép thô trung bình ngày của nước này cũng giảm 1,89% so với tháng trước đó, xuống còn 2,16 triệu tấn.