Thu nhập bình quân trên đầu người năm 2017 của Việt Nam tương đương 2.385 USD được xem là động lực làm gia tăng sức mua ô tô trên thị trường hiện tại và tương lai gần.