SSI Reseach vừa đưa ra báo cáo tổng quan về ngành đồ uống và thực phẩm (F&B) trong nước. Theo nhận định của SSI, triển vọng với ngành này tương đối tích cực do giá nguyên liệu đầu vào giảm.