Giá đường kỳ hạn tại New York tuần qua đã tăng khi đạt mức cao nhất trong 4 tháng.