8 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính, thị trường hàng hóa đang có nửa đầu năm tốt nhất từ trước tới nay. Thị trường nói chung đang có sự phục hồi mạnh mẽ nhưng vẫn có những người bị tụt lại phía sau bởi năm 2016 có vẻ không phải là một năm dành cho đồng.