Giá dầu thô tiếp tục phá đáy 6 năm cùng với đà bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu do lo ngại kinh tế Trung Quốc giảm tốc và tình trạng dư cung.