Đó là nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp tại buổi hội thảo "Giá bất động sản - Thực hay ảo? Giải pháp phát triển bất động sản cho nhu cầu thực" do Câu lạc bộ Địa ốc Saigon Times phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 18/5.