Trong báo cáo về Tương lai nghề nghiệp 2018 (The Future of Jobs Report 2018) của Diễn đàn Kinh tế thế giới, các số liệu nghiên cứu đã chỉ ra rằng tính trong vòng ngắn hạn 3 năm tới, 30% công việc được biết đến sẽ hoàn toàn thay đổi. Thời điểm này cũng là lúc đặt ra cho thế hệ trẻ toàn cầu tính cấp thiết của việc tư duy nhằm tìm ra hướng đi mới trong kỷ nguyên số hóa của thời đại.