Năm nay, dòng vốn tháo chạy và những đợt bán tháo trên TTCK có thể sẽ lại gây áp lực buộc NHTW Trung Quốc (PBOC) tiếp tục phải hành động để duy trì tỷ giá ổn định.