Gạch nung hiện vẫn là sản phẩm được lựa chọn chính trong các công trình xây dựng, trong khi đó gạch không nung hạn chế ô nhiễm môi trường được thế giới sử dụng từ lâu thì tại Việt Nam nhiều nhà thầu xây dựng và người dân vẫn còn chưa xem đến.