Lần đầu tiên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) chính thức cho thuê hạ tầng nhà ga, kho bãi hàng hóa; mở đường cho quá trình mời gọi tư nhân tham gia vào vận tải, xây dựng hạ tầng đường sắt.