Hà Nội đề xuất giữ nguyên trạng nhà ga Hà Nội, xung quanh ga quy hoạch nhiều cao ốc cho dân số khoảng 44.000 người.