Trong thời gian 5 năm tới, quỹ đầu tư Franklin Templeton Investment (Mỹ) có thể phân bổ danh mục đầu tư tới 3 tỉ đô la Mỹ vào các lĩnh vực chuỗi nhà hàng thực phẩm, dịch vụ, du lịch, logistics ... tại Việt Nam.