Hai doanh nghiệp cùng giảm giá khủng trong tháng 5 giúp người tiêu dùng có cơ hội mua hàng giá rẻ.