Công ty TNHH Farm Milk là một trong những doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận sự hỗ trợ tích cực từ Big C khi các sản phẩm được bày bán tại siêu thị nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng cả nước.