Bộ năm FAMGA (Google, Amazon, Apple, Facebook và Microsoft) của ngành CNTT đã trở thành 5 công ty có giá trị vốn hóa nhất thế giới.