Bước sang năm Covid thứ 3 - 2022, thị trường ghi nhận sự thay đổi cách thức hoạt động của rất nhiều ngành nghề, đặc biệt là đối với lĩnh vực bán lẻ. Chúng ta có thể nhận thấy rằng Covid-19 đang tạo đà cho cuộc đổi ngôi từ bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại qua quá trình số hóa mạnh mẽ nhất là trong ngành hàng thực phẩm.