Tính tới hết tháng 8.2015, tổng giá trị thoái vốn, giảm vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính của EVN đạt 958,318 tỷ đồng. EVN còn sở hữu 20% cổ phần tại Công ty Bảo hiểm toàn cầu, 16% cổ phần tại ABBank, 11,49 triệu cổ phần của ABS và 16,5% cổ phần Công ty tài chính điện lực.