Việc Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tăng cường các biện pháp kích thích kinh tế sẽ khiến tỷ giá EUR-USD giảm 5-6 cent.