Hồi kỳ của Erin Callan hé lộ cái giá cô phải trả đắt như thế nào khi trở thành giám đốc tài chính (CFO) của Lehman Brothers đúng vào thời điểm xảy ra khủng hoảng.