Elon Musk là 1 doanh nhân chuyên đầu tư về công nghệ cao, sinh năm 1971 tại Nam Phi; ước tính tài sản của ông có giá trị 13,1 tỷ USD vào tháng 9/2015.