Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu (EESC) đã kêu gọi hành động cụ thể ở cấp Liên minh châu Âu (EU) để chống lại nạn tham nhũng và biển thủ gây thiệt hại tới 120 tỷ euro mỗi năm, tương đương 1% Tổng sản phẩm nội khối (GDP) của EU.