Có sáu cơ cấu mô hình kinh doanh mới đang được nhiều công ty khởi nghiệp cũng như các công ty lớn trên thế giới sử dụng để tăng thị phần, tạo ra giá trị mới giới thiệu đến các doanh nghiệp VN...