Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cơ hội lớn để doanh nghiệp mở rộng thị trường, đón nhận nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, nhưng doanh nghiệp đừng nhìn TPP như một phép màu.