Báo chí và các nhà ngoại giao nước ngoài được mời đến Trung tâm Điều hành Quốc phòng chỉ huy mọi hoạt động quân sự của Nga trên toàn cầu để theo dõi bằng chứng "giới tinh hoa Thổ Nhĩ Kỳ" mua dầu từ IS.