Một số chuyên gia cảnh báo về suy thoái và lạm phát, trong khi những người khác chia sẻ lời khuyên để kiếm lời cho năm 2016.